Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |    Berading 
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |    Kursusse    |    Woordskool    |    Sewe Dimensies    |    Die Woord    |    Lewe met Ritme
Alberton
Telefoonnommer: 011 867-7244
Gebedslyn / Noodnommer:  079 524 7945
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
Om God en mens liewer te hê
Oordenking 17 April 2015
SMS "DIE WOORD" NA 49724
OM 'N BYDRAE TE MAAK
HERUITSENDINGS
HERUITSENDING VAN ONS
12 April 2015 EREDIENS
PREKE 12 April 2015
Oggend 12 April 2015
Aand 12 April 2015


Baie welkom by ons webtuiste. Ons is ‘n Afrikaanssprekende onafhanklike gemeente met ‘n bedieningsfilosofie wat val tussen die drie Susterskerke aan die een kant en die Pinkster en Charismatiese kerke aan die ander kant. Andries Enslin is die presiderende predikant. Benewens Alberton, het ons tans nog vier ander gemeentes in onderskeidelik Vanderbijlpark, Benoni, Ruimsig en Pretoria.

Ons bied ook Die Woord  op e.tv aan.

Ons vertrou dat jy ons webtuiste gebruikersvriendelik sal vind en
die nodige inligting waarna jy op soek is sal vind. Jy is enige tyd welkom om ook ons kantoornommer tydens kantoorure  met jou navrae te skakel.

Jy is ook welkom om ons, of enige van ons gemeentes te besoek.
Tuis


Om God en mens liewer te hê
Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |    Berading    |    Herderlike Versorging    |    Bedieningsfilosofie    
Kursusse    |    Woordskool    |    Sewe Dimensies    |    Die Woord    |    Lewe met Ritme