Tuis   |    Kontak Ons    |   Wie is Ons    |    Ons Gemeentes    |    Belangrike Datums    |    Ons Eredienste    |    Missie   |    Visie    |    Personeel   |    Berading 
Herderlike Versorging   |    Bedieningsfilosofie    |    Kursusse    |    Woordskool    |    Sewe Dimensies   |    Maandblad
Alberton
Telefoonnommer: 011 867-7244
Gebedslyn  079 524 7945
Eredienstye
Sondagoggende:                           08:15
Sondagoggende 2de diens:       10:15
Gons KinderKerk:                          08:15 en 10:15
Sondagaande:                               18:30
7 Februarie 2016
Om God en mens liewer te hê

Waarom Lent?Vir baie volgelinge van Christus, is Lent, wat vra dat mens iets opgee, die mees ongewilde tyd van die jaar. Hulle voel daar is te veel klem op selfontkenning en opoffering. Moet ons nie hierdie tyd van vas en gebed afskaf, en dit eerder omskep in 'n tyd van feesviering en danksegging nie? In plaas daarvan om te besluit wat om op te gee, sou dit nie beter wees om die gawes wat God ons in die skepping gee meer te geniet nie? Een van my vriende glo dit. Toe ek hom verlede jaar vra oor sy benadering tot hierdie tyd van die jaar, het hy geantwoord: "Ek gee Lent op vir Lent hierdie jaar."

Hoewel ek hierdie weerstand kan verstaan, is daar 'n paar redes waarom ek jou wil aanmoedig om erns met Lent te maak. Eerstens was dit deel van die praktyk van die kerk vir eeue. Die Christelike kalender het baie verskillende seisoene. Hierdie seisoene is spesiale tye wat die kerk bied om ons te help om dieper te deel in wat God gedoen het in die geskiedenis van die mens. Die meeste van ons is, byvoorbeeld, vertroud met die seisoene Advent, Kersfees, Paasfees en Pinkster - tye wanneer ons fokus op die koms van Jesus in ons wêreld, die dood en opstanding van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. Stel jou voor hoe arm ons volging van Christus sou wees sonder hierdie spesiale tye van fokus?

Jy mag dalk wonder oor die ontstaan van Lent. Die eerste melding daarvan verskyn in ’n kerkdokument van die Raad van Nicea in 325. Dié Raad het een van die belangrikste belydenisskrifte geproduseer - die Nicene-belydenisskrif. In daardie tyd het Lent verwys na 'n spesiale tyd van voorbereiding wat nuwe bekeerlinge van Christus ondergaan het voordat hulle op Paas-Sondag gedoop is. Rekords dui ook daarop dat dit ’n tyd van herstel en versoening was vir almal wat die geloof tydens vervolging ontken het.

Uiteindelik is alle volgelinge van Christus aangemoedig om aan 'n veertig-dae-voorbereidingstyd deel te neem in aanloop tot die Paasgebeure. Veertig is ook nie ’n toevallige getal nie. In die Bybel hou dié nommer verband met tye van intense geestelike voorbereiding. Dink aan Moses wat veertig jaar lank in die woestyn was voor God hom geroep het tot die take van nasiebou en mensebevryding. Dink aan Jesus se veertig-dae-lange worsteling in die woestyn met die bose voordat hy met sy openbare bediening begin het. Met ons deelname aan Lent, deel ons saam met volgelinge van Christus regoor die wêreld, in die geloofsgeskiedenis.

Nog 'n rede om Lent ernstig op te neem is dat dit ons 'n geleentheid gun om oor ons lewens te besin, om die maniere waarop ons wegdryf van ons geloof raak te sien, en meer intensioneel in ons navolging van Christus te word. Ons kan sê dat die praktyk van Lent ons help om bewustelik met God te leef. Hoe gebeur dit? Gedurende die veertig dae van Lent, word volgelinge van Christus aangemoedig om drie praktyke te verken en daaraan deel te neem. Hierdie praktyke word spesifiek deur Jesus in sy Bergrede genoem: gebed, vas en gee aan diegene in nood (sien Matt 6: 1-18).

As volgelinge van Christus, sou ons dwaas wees om hierdie geestelike praktyke te verwaarloos. Gelowiges is voortdurend aangemoedig om dit ernstig op te neem. Dié aanmoediging kom van die Ou Testamentiese profete, Jesus Christus (die voorbeeld van die vroeë kerk) en van daardie manne en vroue wat uitstaan ​​in die geskiedenis van die Christelike Kerk. Deur middel van hierdie praktyke, het God se genade weer deur die mense gevloei, en ons harte en gedagtes vernuwe. Dit is hoekom, wanneer ons Lent onderskat, ons so dikwels nie ten volle in die transformerende moontlikhede van Jesus se dood en opstanding kan deel nie.

'n Woord van verduideliking: Wanneer ons die plek van geestelike praktyke beklemtoon, is ons nie besig om onsself te probeer red deur ons werke nie! Ons word deur genade en geloof alleen gered. Dit beteken egter nie dat ons kan terugsit en niks doen nie. Passiwiteit is dodelik in ons wandel met God. Ware geloof loop altyd oor in aksie. Deur geestelike praktyke oefen ons ons geloof in Christus deur onsself voor God te plaas sodat Hy ons kan verander. In die woorde van John en Charles Wesley: Hierdie geestelike praktyke is eenvoudig “genademiddels” - praktiese maniere waarop God se genade in ons lewens vloei. Ons verdien niks van God deur dié gebruike nie!

Daar is nog 'n rede waarom ons Lent ernstig moet opneem. Dit berei ons voor om Paasfees, die herdenking van die dood en opstanding van Jesus, dieper te beleef. Teen Paasfees word ons dikwels onvoorbereid en onkant gevang as gevolg van ons gejaagde lewens. Wanneer ons egter doelbewus Lent binnegaan, gaan ons met meer verwagting en afwagting die gebeure van Goeie Vrydag en OpstandingSondag binne. My gebed is dat hierdie boekie sal help om dit vir jou te laat gebeur. Mag God die woorde hierin gebruik om die geleenthede gedurende die seisoen van Lent vir jou te maksimaliseer, tot die verdieping van jou verhouding met die Gekruisigde Jesus wat die kruis oorwin het.

LENT BOEKIE
Vrydag 12 Februarie

Daaglikse denke: Onthou dat jy geliefd is

Ek en jy is nie ongelukke nie. Ons is hier omdat God ons hier wil hê ons iets het om vir hom te doen. Lent is 'n tyd om dit te onthou, om ons lewe weer as ’kosbare geskenk te sien, en meer te besin oor wat ons unieke doel in die lewe is. Een van die mees aangehaalde verse in die Bybel bevestig die feit dat ons lewens regtig saakmaak: “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh 3:16). Ons kry weer ons passie in die lewe wanneer ons hier die feit oor ons onthou en oordink: Ons is God se vreugde en genot!

Daaglikse toepassing: Dink vandag 'n paar keer, miskien net voor jy gaan slaap, aa jou ma swanger met jou. Dink daaraan dat sy jou vir vir nege maande dra en dan uiteindelik geboorte gee aan jou bestaan ​​in hierdie wêreld. In daardie oomblik ontstaan daar 'n nuwe werklikheid in hierdie wêreld wat nog nooit voorheen bestaan ​​het nie: jy! Dieselfde God wie se liefde die ganse heelal tot stand laat kom het, die sterre en die son en die aarde, het nou ook die wonderwerk van jou unieke lewe tot stand gebring. Dank die Here vir jou lewe wat so baie saak maak vir hom, en voel God se vreugde oor jou in jou hart.

Oordenking 12 Februarie 2016
Die Lewe Met Ritme Toep (App)
Nou beskikbaar vir Android en IOS slimfone.
PREKE 7 FEBRUARIE 2016
Oggend

Aand
SMS "lewe Met Ritme" na 49724
om 'n R30
bydrae te maak
R1,50/sms
WYSIWYG Web Builder
Baie welkom by ons webtuiste. Ons is ‘n Afrikaanssprekende onafhanklike gemeente met ‘n bedieningsfilosofie wat val tussen die drie Susterskerke aan die een kant en die Pinkster en Charismatiese kerke aan die ander kant. Andries Enslin is die presiderende predikant. Benewens Alberton, het ons tans nog ses ander gemeentes in onderskeidelik Vanderbijlpark, Benoni, Ruimsig, Pretoria, Noordkus en Kaap.

Ons bied ook Die Woord  op e.tv aan.

Ons vertrou dat jy ons webtuiste gebruikersvriendelik sal vind en
die nodige inligting waarna jy op soek is sal vind. Jy is enige tyd welkom om ook ons kantoornommer tydens kantoorure  met jou navrae te skakel.

Jy is ook welkom om ons, of enige van ons gemeentes te besoek.
Tuis
WYSIWYG Web Builder